Chính sách đổi - trả

ĐỖI SẢN PHẨM MỚITRẢ HÀNG - HOÀN TIỀN
Điều kiện- Áp dụng cho cả khách hàng mua online hoặc mua trực tiếp tại cửa hàng.
- Sản phẩm được mua trong vòng 30 ngày.
- Sản phẩm chưa qua sử dụng, còn đầy đủ tem, tag.
- 1 sản phẩm trong 1 đơn hàng chỉ được đổi 1 lần."
- Chỉ áp dụng cho khách hàng mua online.
- Sản phẩm được mua trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng.
- Sản phẩm chưa qua sử dụng, còn đầy đủ tem, tag.
Sản phẩm không được đổi/trả hàng- Sản phẩm đã qua sử dụng.
- Sản phẩm không phải do HABERMAN bán ra.
- Lỗi do người sử dụng, ngoài những lỗi do nhà sản xuất.
- Các sản phẩm trong chương trình khuyến mãi, giảm giá không áp dụng đổi trả.
- Sản phẩm mua trực tiếp tại cửa hàng chỉ (chỉ được đổi chứ không được trả).
- Sản phẩm đã qua sử dụng.
- Sản phẩm không phải do HABERMAN bán ra.
- Lỗi do người sử dụng, ngoài những lỗi do nhà sản xuất.
- Các sản phẩm trong chương trình khuyến mãi, giảm giá không áp dụng đổi trả.
Hình thứcĐổi sang sản phẩm khác bằng hoặc cao hơn giá của sản phẩm muốn đổi.Nhận lại sản phẩm và hoàn lại tiền bằng số với tiền khách hàng đã mua sản phẩm đó