Chính sách khách hàng thân thiết

VIP 1VIP 2VIP 3
Mức tích lũy1-3 triệu3-5 triệu>=5 triệu
Mức giảm giá10%15%20%
Giảm giá ngày sinh nhật
(Áp dụng 1 lần trong tháng sinh nhật)
20%20%20%
Lưu ý:
+ Mức giảm giá khônng áp dụng chung với các sản phẩm trong chương trình khuyến mãi khác.
+ Mức tích lũy là tổng số tiền mua hàng tích lũy trong vòng 18 tháng gần nhất.
+ Mức giảm giá không áp dụng cộng dồn với nhau, chỉ áp dụng mức giảm giá cao nhất.