Hệ thống cửa hàng

Địa chỉ các cửa hàng của Haberman:
  • Chi nhánh 1: 219 Hai Bà Trưng, Quận 3, HCM
  • Chi nhánh 3: 380 Võ Văn Tần, Quận 3, HCM